پیام تشکر همکاران شهرداری از مهندس اسماعیلی

 

 

 

‍ ‍ ‍ باسمه تعالی

"ویجزی الذین احسنوابالحسنی"

مدیریت افتخاربزرگی است که پروردگارمتعال آنرابرعهده کسانی قرارداده که باعمل خالصانه خویش درمسیرخشنودی ورضایت مردم گام برمی دارد. (امام خامنه ای)

جناب مهندس جمشیداسماعیلی

به شکرانه توفیق وبه پاسداشت همت وثیق حضرتعالی درمدیریت صادقانه،خالصانه ومتواضعانه که حسن خلق،تعامل سازنده باهمکاران،درک بالانسبت به مسائل شهری،فرهنگی،خلاقیت،نوآوری،جدیت وقاطعیت دراموررادربرداشته است باعث وحامل آن گردیدتاهمکاران شمادراین مجموعه هیچگاه خاطره تلاشهای بی وقفه،پیگیری وسخت کوشی شمارادرابعادمختلف مدیریتی راازیادنبرده وهمیشه درمحافل،ذکرخیرشمارابرزبان جاری سازیم. اینک که دورزمان وگردش ایام سلسله وصل رابه نِطاق فراق میکشد،رَسَن تسلی بخش خاطرمامسرورهمین خاطراتی است که درکنارحمایت های برادرانه ومشفقانه حضرتعالی سپری نموده ودراندوه وشادی آن همراه وهمگام بوده ایم. شورشیرین خاطرات تلاشهای صادقانه شماهمواره درمدیریت شهرطرقرودبعنوان شهردارعزیزاین شهرکه درجای جای آن اثرقدمهای پشتکاروهمت شمابرآن موج می زندبه یادگارخواهدماندواین باقیات صالحات چون چراغی فراروی زندگی وآینده وفردای شماخواهدبودکه "بقیةالله خیرٌلکم"

امیدواریم باتوکل به خداوندمنان وتوسل به اهل بیت عصمت وطهارت درهمه عرصه های زندگی مشحون ازعطرخوشنوازولایت مطلقه فقیه باشیدوبه عنوان نیروی خدمتگزاربرای تعالی جمهوری اسلامی ایران،گامهای مستحکم ومستمری رابرداریدوعاقبت بخیری که آرزوی دیرینه همه انبیاواولیاوصلحای مابودقرین زندگی پرنورتان باشد.

همکاران شهرداری طرقرود

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 مهر 1397 14:13
  • اندازه قلم