اجرای فاز دوم روشنایی بلوار اصلی شهر طرق رود

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
مدیریت سایت

واحد فناوری و اطلاعات شهرداری طرق رود

وبگاه: it@targhrood.ir

نظر دادن