همایش بزرگ رزمندگان منطقه طرق رود مصادف با عید سعید غدیر در شهر طرق رود برگزار گردید .

 

این همایش برای اولین بار جهت تقدیر از رشادت ها رزمندگان عزیز منطقه طرق رود مصادف با عید سعید غدیر در شهر طرق رود برگزار می گردد .