شیهان محمد علی فولادی طرقی کمربند سیاه دان ۵ ،عضو تیم ملی کیوکوشین کان،دارای احکام مربی گری وداوری بین المللی و سازمان جهانی کیوکوشین کان کاراته و فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه ،قهرمان بیش از ۲۰ دوره مسابقات کشوری و آسیایی و بین المللی،نماینده سبک کیوکوشین کان کاراته و ریاست هیات کاراته شهرستان نطنز