گزارش ها حاکی از آن است که امروز جلسه فوق العاده شورا شهر با هفت نفز  از کشه در دفتر شورای اسلامی شهرطرق رود تشکیل شده است و گویا قرار است در خصوص اینکه در محله کشه کاری انجام نشده ، بحث و گفتگو داشته باشند. 

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری طرق رود ، از اولین دقایق آغاز راهپیمایی 22 بهمن مردم همیشه در صحنه طرق رود با حضور پرشور خود تجلی بخش هم پیمانی خود با آرمان های نظام جمهوری اسلامی خود بودند.