حضور مسئولين شهرداري طرق رود در حسينيه محله پایین شهر طرق رود

 

حضور مسئولين شهرداري طرق رود در حسينيه محله بالا شهر طرق رود

گزارش ها حاکی از آن است که امروز جلسه فوق العاده شورا شهر با هفت نفز  از کشه در دفتر شورای اسلامی شهرطرق رود تشکیل شده است و گویا قرار است در خصوص اینکه در محله کشه کاری انجام نشده ، بحث و گفتگو داشته باشند. 

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری طرق رود ، از اولین دقایق آغاز راهپیمایی 22 بهمن مردم همیشه در صحنه طرق رود با حضور پرشور خود تجلی بخش هم پیمانی خود با آرمان های نظام جمهوری اسلامی خود بودند.