مراسم تكريم و معارفه شهردار طرق رود با حضور فرماندار ونماینده شهرستان و جناب آقای مهندس کمالی مدیر کل دفتر شهری وامور شوراها در روز پنج شنبه مورخ 1396/07/27 در سالن ورزشی شهر برگزار گردید.

و آقای مهندس جمشید اسماعیلی به عنوان شهردار جدید طرق رود معارفه شد.