اگر نرم افزار تلگرام را بر روی گوشی های تلفن همراه خود دارید می توانید در کانال شهرداری طرق رود عضو شوید