به نقل از روابط عمومی شهرداری طرق رود ، از اولین دقایق آغاز راهپیمایی 22 بهمن مردم همیشه در صحنه طرق رود با حضور پرشور خود تجلی بخش هم پیمانی خود با آرمان های نظام جمهوری اسلامی خود بودند.