02 مهر 1396 بازدید 51 بار
  حضور مسئولين شهرداري طرق رود در حسينيه محله پایین شهر طرق رود   حضور مسئولين شهرداري طرق رود در حسينيه محله بالا شهر طرق رود ادامه مطلب...
02 مهر 1396 بازدید 51 بار
ادامه خاكريزي بلوار اصلي  شهرطرق رود - یحیی آباد ادامه مطلب...