Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 26 بار
    باسلام بدینوسیله ما ساکنین شهرک شهید بهشتی طرق رود وظيفه خود میدانیم از صميم قلب از اعضای محترم شورای اسلامی شهر طرق رود که انصافا در طول مدت حضورشان در شورا زحمات… ادامه مطلب...

Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 27 بار

Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 26 بار

Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 24 بار
    پیام تبریک رئیس اداره بهزیستی به مناسبت روز شهردار شهرداران محترم و پر تلاش شهرهای نطنز، بادرود، خالدآباد و طرقرود با گرامیداشت یاد و خاطره شهردار شهید و سردار رشید اسلام مهندس… ادامه مطلب...

Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 25 بار

Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 29 بار

Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 27 بار

Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 24 بار

Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 24 بار

Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 20 بار

Notice: Undefined offset: 68684 in /home/targhroo/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 106
11 -2668
بازدید 23 بار