• اولین جلسه شورای اسلامی با سرپرست شهرداری وپیگیری مسائل وامور جاری شهرداری

  اولین جلسه شورای اسلامی با سرپرست شهرداری وپیگیری مسائل وامور جاری شهرداری

      Read More
 • پیام تشکر همکاران شهرداری از مهندس اسماعیلی

  پیام تشکر همکاران شهرداری از مهندس اسماعیلی

      Read More
 • بهره برداری از فاز یک طرح روشنایی بلوار یحیی آباد

  بهره برداری از فاز یک طرح روشنایی بلوار یحیی آباد

      Read More
 • جلسه مشترک شورا وشهردارورسیدگی به درخواست استعفای نوبت دوم شهردار طرق رود وانتخاب مهندس مسعود محمد شریفی بعنوان سرپرست شهرداری

  جلسه مشترک شورا وشهردارورسیدگی به درخواست استعفای نوبت دوم شهردار طرق رود وانتخاب مهندس مسعود محمد شریفی بعنوان سرپرست شهرداری

      Read More
 • دیدار نوآموزان مرکز غنچه های دانش با رئیس محترم کلانتری شهر طرق رود

  دیدار نوآموزان مرکز غنچه های دانش با رئیس محترم کلانتری شهر طرق رود

      Read More
 • خداحافظی مهندس جمشید اسماعیلی شهردار طرق رود

  خداحافظی مهندس جمشید اسماعیلی شهردار طرق رود

      ‍ باسمه تعالی (وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا) به نام آن خالقی Read More
 • مه شدید در سطح شهر

  مه شدید در سطح شهر

        Read More
 • هفته نیروی انتظامی

  هفته نیروی انتظامی

      Read More
 • آگهی تجدید مزایده دوقطعه زمین متعلق به شهرداری طرق رود

  آگهی تجدید مزایده دوقطعه زمین متعلق به شهرداری طرق رود

      Read More
 • انالله واناالیه راجعون

  انالله واناالیه راجعون

      Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

واحد فناوری اطلاعات

نوشته شده توسط مدیریت سایت. Posted in Uncategorised

شرح