• گرامیداشت هفته قوه قضائیه و دیدار با اعضای شورای حل اختلاف شهر

  گرامیداشت هفته قوه قضائیه و دیدار با اعضای شورای حل اختلاف شهر

    دیدار شهردار به همراه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با اعضای شورای حل اختلاف و ریاست کلانتری 12 شهر طرق Read More
 • گرامیداشت و تقدیر هفته قوه قضائیه

  گرامیداشت و تقدیر هفته قوه قضائیه

  دیدار شهردار به همراه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با ریاست محترم دادگستری شهرستان نطنز جناب آقای فروزانفر و همچنین  دادستان Read More
 • جلسه احداث کتابخانه عمومی شهر طرق رود

  جلسه احداث کتابخانه عمومی شهر طرق رود

    پیگیری مباحث مرتبط با احداث کتابخانه عمومی در شهر طرق رود با حضور سرکار خانم ذبیحی رییس محترم اداره کتابخانه عمومی Read More
 • اجرای عملیات زیر سازی و روکش آسفالت اسفیجار کشه

  اجرای عملیات زیر سازی و روکش آسفالت اسفیجار کشه

    امروزتوسط شهردار به همراه کارشناس  شهرداری و پیمانکار مربوطه از محله اسفیجار کشه بازدید میدانی بعمل آمد وهمچنین نسبت به برآورد هزینه Read More
 • بازدید از محله اسبر کشه جهت اجرای روکش آسفالت معبر

  بازدید از محله اسبر کشه جهت اجرای روکش آسفالت معبر

    امروزتوسط شهردار به همراه کارشناس  شهرداری و پیمانکار مربوطه از محله اسبر کشه بازدید میدانی بعمل آمد وهمچنین نسبت به برآورد هزینه Read More
 • بازدید از محله هنویه کشه جهت برآورد اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت معبر

  بازدید از محله هنویه کشه جهت برآورد اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت معبر

    امروزتوسط شهردار به همراه کارشناس  شهرداری و پیمانکار مربوطه از محله هنویه کشه بازدید میدانی بعمل آمد وهمچنین نسبت به برآورد هزینه Read More
 • بازدید شهردار طرق رود از نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان

  بازدید شهردار طرق رود از نمایشگاه بین المللی گردشگری وصنایع دستی استان اصفهان

    مهندس بابائیان ضمن حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از این نمایشگاه بازدید نمود و همچنین Read More
 • بررسی موارد مرتبط با قیر یارانه ای

  بررسی موارد مرتبط با قیر یارانه ای

  برگزاری جلسه با مهندسین و کارشناسان استانداری اصفهان در خصوص بررسی مباحث مرتبط با قیر یارانه ای و چگونگی نوع مصرف و Read More
 • فنس کشی پارک شادی کشه

  فنس کشی پارک شادی کشه

  تکمیل فنس کشی پارک شادی محله کشه توسط شهرداری     Read More
 • فنس کشی پارک شادی کشه

  فنس کشی پارک شادی کشه

  تکمیل فنس کشی پارک شادی محله کشه توسط شهرداری   Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

فرآیند اخذ پروانه ساختمان از شهرداری

نوشته شده توسط مدیریت سایت. Posted in فنی و شهرسازی

مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:

·         تكميل فرم درخواست صدور پروانه ساختمان  

·         ارائه مدارك مالكيت

·         فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه

·         ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.

·         پوشه پلاستیکی

·         ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

·         ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

·         تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

·         بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل

·         بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود

·         تعيين كاربري ، تراكم تعداد طبقات و حدودتعريض و... براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

اگر ذينفع مجازبه تهيه نقشه هاي معماري و محاسباتي

الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.

ب: باشد

ب-1:نياز به تغيير كاربري و... نداشته باشد طبق ضوابط به رديف 4 مراجعه كند.

ب-2:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و افزايش تراكم را داد:

·         تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار، مالك و پس از صدور مصوبه شورا مبني برموافقت باتوجه به كاربري ملك از ادارات مختلف استعلام اخذ و به كميسيونهاي مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده.

·         معرفي به دفاتراسناد رسمي مبني بر تعهد مالك جهت پاسخگو بودن به مدعين ملك موصوف و كارفرما درانجام عمليات ساختماني.

·         دستور تهيه نقشه

·         معرفي به دفاتر مهندسي و تعيين ناظر ساختمان و تهيه نقشه هاي معماري سازه و تاسيسات

·         نقشه هاي تهيه شده :

·         نقشه هاي تهيه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان منضم به برگ تعهد نظارت مهندس ناظر ضمناً توسط دفتر نظام مهندسي منطقه مهرو امضاء شده باشد كه توسط مالك جهت بررسي و اخذ تأئيديه به شهرداري ارائه مي گردد.

·         تسليم شرح عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك طبق شرح عوارض مصوب.

·         معرفي ذينفع جهت بيمه اجباري كارگران ساختماني .

·         چنانچه واحد تجاري داشته باشد جهت مفاصاحساب به اداره كار معرفي مي گردد.

·         مالك پس از اخذ جواب اداره بيمه و اداره كار جهت اخذ دستور از شهردار و ثبت در دبيرخانه به شهرداري مراجعه و مدارك را جهت درج در پرونده خود تحويل دفتر فني شهرداري مي دهد.

·         صدور فيش عوارض متعلقه و تحويل به مالك

·         اخذ فرم تسويه حساب

·         مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري اصناف خدمات شهري فضاي سبز-آتش نشاني و ...) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

·         صدور شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان )

·         تكميل شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني

·         اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري

·         ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

·         تحويل شناسنامه ساختمان به مهندس ناظر و ارائه فرم گزارش روند عمليات ساختماني به ايشان همراه با يك نسخه نقشه تأئيد و امضا شده و ممهور به مهر شهرداري .

·         ارائه فرم تعهد رعايت مهلت تمديد و رعايت تعريض و كرسي چيني و تعهد عدم بكارگيري اتباع بيگانه ( اعمال ماده 181 قانون كار )