• دیدار جناب آقای توکلی از مدیران خیریه امام علی (ع ) با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

  دیدار جناب آقای توکلی از مدیران خیریه امام علی (ع ) با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

      Read More
 • دیدار جانشین کلانتری 12 طرق رود وپرسنل کلانتری با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

  دیدار جانشین کلانتری 12 طرق رود وپرسنل کلانتری با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

      Read More
 • آگهی مزایده نوبت دوم چاپ اول پلاکهای مسکونی شهرداری طرق رود در شهرک باغستان پائین

  آگهی مزایده نوبت دوم چاپ اول پلاکهای مسکونی شهرداری طرق رود در شهرک باغستان پائین

      Read More
 • دیدار بادکتر صفاری نماینده محترم مردم نطنز وبخش قمصر در مجلس شورای اسلامی وآقای حسنی فرماندار محترم شهرستان نطنز

  دیدار بادکتر صفاری نماینده محترم مردم نطنز وبخش قمصر در مجلس شورای اسلامی وآقای حسنی فرماندار محترم شهرستان نطنز

      Read More
 • دیدار مدیر داخلی مجتمع گردشگری رایان ومسئول خانه تاریخی وسنتی مهر وماه با شهردار وگفتگو در خصوص مسائل ومشکلات گردشگری شهر طرق رود

  دیدار مدیر داخلی مجتمع گردشگری رایان ومسئول خانه تاریخی وسنتی مهر وماه با شهردار وگفتگو در خصوص مسائل ومشکلات گردشگری شهر طرق رود

      Read More
 • دیدار روسای محترم ادارات ثبت اسناد واملاک وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نطنز با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

  دیدار روسای محترم ادارات ثبت اسناد واملاک وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نطنز با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

      Read More
 • دیدار رئیس وکارشناسان اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان نطنز با شهردار

  دیدار رئیس وکارشناسان اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان نطنز با شهردار

      Read More
 • برگزاری آزمون پایان دوره جهت صدور مدرک

  برگزاری آزمون پایان دوره جهت صدور مدرک

      Read More
 • جلسه ودیدار نیروهای واحد خدمات شهری با شهردار

  جلسه ودیدار نیروهای واحد خدمات شهری با شهردار

      Read More
 • برگزاری دوره آموزشی کاشت ،داشت وبرداشت گیاه دارویی زعفران توسط کارشناس واحد آموزش جهاد کشاورزی نطنز در محل شهرداری طرق رود

  برگزاری دوره آموزشی کاشت ،داشت وبرداشت گیاه دارویی زعفران توسط کارشناس واحد آموزش جهاد کشاورزی نطنز در محل شهرداری طرق رود

      Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

فرآیند اخذ پروانه ساختمان از شهرداری

نوشته شده توسط مدیریت سایت. Posted in فنی و شهرسازی

مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود:

·         تكميل فرم درخواست صدور پروانه ساختمان  

·         ارائه مدارك مالكيت

·         فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه

·         ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.

·         پوشه پلاستیکی

·         ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

·         ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

·         تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

·         بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل

·         بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود

·         تعيين كاربري ، تراكم تعداد طبقات و حدودتعريض و... براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

اگر ذينفع مجازبه تهيه نقشه هاي معماري و محاسباتي

الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.

ب: باشد

ب-1:نياز به تغيير كاربري و... نداشته باشد طبق ضوابط به رديف 4 مراجعه كند.

ب-2:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و افزايش تراكم را داد:

·         تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار، مالك و پس از صدور مصوبه شورا مبني برموافقت باتوجه به كاربري ملك از ادارات مختلف استعلام اخذ و به كميسيونهاي مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده.

·         معرفي به دفاتراسناد رسمي مبني بر تعهد مالك جهت پاسخگو بودن به مدعين ملك موصوف و كارفرما درانجام عمليات ساختماني.

·         دستور تهيه نقشه

·         معرفي به دفاتر مهندسي و تعيين ناظر ساختمان و تهيه نقشه هاي معماري سازه و تاسيسات

·         نقشه هاي تهيه شده :

·         نقشه هاي تهيه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر ساختمان منضم به برگ تعهد نظارت مهندس ناظر ضمناً توسط دفتر نظام مهندسي منطقه مهرو امضاء شده باشد كه توسط مالك جهت بررسي و اخذ تأئيديه به شهرداري ارائه مي گردد.

·         تسليم شرح عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك طبق شرح عوارض مصوب.

·         معرفي ذينفع جهت بيمه اجباري كارگران ساختماني .

·         چنانچه واحد تجاري داشته باشد جهت مفاصاحساب به اداره كار معرفي مي گردد.

·         مالك پس از اخذ جواب اداره بيمه و اداره كار جهت اخذ دستور از شهردار و ثبت در دبيرخانه به شهرداري مراجعه و مدارك را جهت درج در پرونده خود تحويل دفتر فني شهرداري مي دهد.

·         صدور فيش عوارض متعلقه و تحويل به مالك

·         اخذ فرم تسويه حساب

·         مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري اصناف خدمات شهري فضاي سبز-آتش نشاني و ...) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

·         صدور شناسنامه ساختمان (پروانه ساختمان )

·         تكميل شناسنامه ساختمان توسط واحد دفتر فني

·         اخذ امضاء شهردار ممهور به مهر شهرداري

·         ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

·         تحويل شناسنامه ساختمان به مهندس ناظر و ارائه فرم گزارش روند عمليات ساختماني به ايشان همراه با يك نسخه نقشه تأئيد و امضا شده و ممهور به مهر شهرداري .

·         ارائه فرم تعهد رعايت مهلت تمديد و رعايت تعريض و كرسي چيني و تعهد عدم بكارگيري اتباع بيگانه ( اعمال ماده 181 قانون كار )