• نصب تابلو سالن ورزشی شهید بابایی طرق رود توسط خیرین نیکوکار

  نصب تابلو سالن ورزشی شهید بابایی طرق رود توسط خیرین نیکوکار

      Read More
 • آماده سازی معابر محله هانی جهت آسفالت

  آماده سازی معابر محله هانی جهت آسفالت

      Read More
 • احیای فضای سبز سطح شهر

  احیای فضای سبز سطح شهر

      Read More
 • آگهی مزایده عمومی

  آگهی مزایده عمومی

 • مالون کاری دیوار پشت شهرداری

  مالون کاری دیوار پشت شهرداری

      Read More
 • جدول گذاری لچکی ورودی اول شهرک از کشه

  جدول گذاری لچکی ورودی اول شهرک از کشه

      Read More
 • ادامه پروژه آسفالت معابر فاز یک شهرک شهید بهشتی

  ادامه پروژه آسفالت معابر فاز یک شهرک شهید بهشتی

      Read More
 • شروع آسفالت کوچه چهارم شهرک

  شروع آسفالت کوچه چهارم شهرک

      Read More
 • تخریب بتن وزیرسازی محوطه جلوی خروجی آب دریاچه طرق رود

  تخریب بتن وزیرسازی محوطه جلوی خروجی آب دریاچه طرق رود

      Read More
 • ادامه پروژه آسفالت فاز یک شهرک شهید بهشتی

  ادامه پروژه آسفالت فاز یک شهرک شهید بهشتی

      Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

اخذ عوارض خودرو

نوشته شده توسط مدیریت سایت. Posted in فنی و شهرسازی

 

مدارک لازم جهت اخذ عوارض خودرو :

1-     اصل و تصویر کارت ماشین ( پشت و رو )

2-     اصل و تصویر کارت ملی ( پشت و رو )

3-     اصل و تصویر آخرین فیش پرداختی

مراحل

1-     مراجعه به واحد درآمد عوارض خودرو در شهرداری

2-     تحویل مدارک لازم

3-     محاسبه عوارض

4-     پرداخت فیش

5-     دریافت برچسب عوارض خودرو