• دیدار جناب آقای توکلی از مدیران خیریه امام علی (ع ) با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

  دیدار جناب آقای توکلی از مدیران خیریه امام علی (ع ) با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

      Read More
 • دیدار جانشین کلانتری 12 طرق رود وپرسنل کلانتری با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

  دیدار جانشین کلانتری 12 طرق رود وپرسنل کلانتری با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

      Read More
 • آگهی مزایده نوبت دوم چاپ اول پلاکهای مسکونی شهرداری طرق رود در شهرک باغستان پائین

  آگهی مزایده نوبت دوم چاپ اول پلاکهای مسکونی شهرداری طرق رود در شهرک باغستان پائین

      Read More
 • دیدار بادکتر صفاری نماینده محترم مردم نطنز وبخش قمصر در مجلس شورای اسلامی وآقای حسنی فرماندار محترم شهرستان نطنز

  دیدار بادکتر صفاری نماینده محترم مردم نطنز وبخش قمصر در مجلس شورای اسلامی وآقای حسنی فرماندار محترم شهرستان نطنز

      Read More
 • دیدار مدیر داخلی مجتمع گردشگری رایان ومسئول خانه تاریخی وسنتی مهر وماه با شهردار وگفتگو در خصوص مسائل ومشکلات گردشگری شهر طرق رود

  دیدار مدیر داخلی مجتمع گردشگری رایان ومسئول خانه تاریخی وسنتی مهر وماه با شهردار وگفتگو در خصوص مسائل ومشکلات گردشگری شهر طرق رود

      Read More
 • دیدار روسای محترم ادارات ثبت اسناد واملاک وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نطنز با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

  دیدار روسای محترم ادارات ثبت اسناد واملاک وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نطنز با مهندس بابائیان شهردار طرق رود

      Read More
 • دیدار رئیس وکارشناسان اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان نطنز با شهردار

  دیدار رئیس وکارشناسان اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان نطنز با شهردار

      Read More
 • برگزاری آزمون پایان دوره جهت صدور مدرک

  برگزاری آزمون پایان دوره جهت صدور مدرک

      Read More
 • جلسه ودیدار نیروهای واحد خدمات شهری با شهردار

  جلسه ودیدار نیروهای واحد خدمات شهری با شهردار

      Read More
 • برگزاری دوره آموزشی کاشت ،داشت وبرداشت گیاه دارویی زعفران توسط کارشناس واحد آموزش جهاد کشاورزی نطنز در محل شهرداری طرق رود

  برگزاری دوره آموزشی کاشت ،داشت وبرداشت گیاه دارویی زعفران توسط کارشناس واحد آموزش جهاد کشاورزی نطنز در محل شهرداری طرق رود

      Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10