برنامه جمع آوری زباله در شهر طرق رود

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. برنامه جمع آوری زباله در شهر طرق رود

برنامه جمع آوری زباله در شهر طرق رود

روزهای زوج :
محلات کشه ،باغستان بالا ، آبکشه و شهرک شهید بهشتی به ترتیب

روزهای فرد :

محله بالا ، محله پایین ، یحیی آباد، باغستان پایین و پشت شهرداری

فهرست