خرید و نصب تابلو اسامی معابر محلات باغستان پایین شهر طرق رود

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. خرید و نصب تابلو اسامی معابر محلات باغستان پایین شهر طرق رود

به گزارش روابط عمومی شهرداری تابلو اسامی معابر محلات باغستان پایین شهر طرق رود توسط پرسنل واحد فنی شهرداری تعویض و نصب گردید.

فهرست