خدمات شهری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. خدمات شهری

گزارش اقدامات خدمات شهری شهرداری طرق رود

 

۱- نصب تابلو معابر

۲- ساخت و نصب دریچه قنات 

۳- گرفتن گودال و حفره ایجادشده از نشست زمین

۴- لکه گیری آسفالت

۵- مرمت جداول 

۶- فضای سبز شهری

۷- پل گذاری 

۸- بتن ریزی و تسطیح فضای انبار جنب شهرداری

۹- نصب دوربین های پایش تصویری

۱۰- نصب و تعمیرات ست ورزشی

۱۱- رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده و سرعت گیر

smart

فهرست