معرفی شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی شهر

از جاده قدیم اصفهان به سمت تهـران که عبور میکنیم بعد از مورچه خورت درمسـیر جاده اصلی در۳۵ کیلومتری شـهرستان نطنز به شهری میرسیم درحاشـیه رشـته کوه کرکس ، شهری سرسبز و با آب و هوای دلنشین و کوهستانی ، این شهر « طَـرق رود » نام دارد. شـهر طـرق رود در کنـار آبگیـری کهن و در پـای قلعه ای قدیمی وزیبــا با قدمتی بـالغ بر۲۰۰۰ ساله شکل گرفته است. وجود مناطق زیبایی از جمله باغهای سرسبز کشه ، باغستان پایین، آبکشه، باغسـتان بالا و یحیی آباد با ویژگیهای منحصر بفرد خود در شـهر طرق رود بر زیبـایی این شـهر افزوده است. شـهرطـرق رود یکی از شـهرهای غنی با آثارتاریخی و مناطق گردشگری است که از جمله موارد ذکـر شـده میتـوان به مسجدجامع ،چنار و ســرو خمیده ( صبرین ) ۱۴۰۰سـاله، امـامـزاده چهـاربزرگـوار، آبگیر فصلی چهــارسـامون، چشـمه گرداب،منطقه باسـتانی کهن، کوچه بـاغ های بکـر و زیبـای کشـه و چشمه های آب و کوهسـاران زیبــا در اطراف این شهر اشاره نمود. نزدیـکی این شــهر به رشـته کوه کـرکس سبب گردیده که اختـلاف دمـای محســـوسی را در هر منطقه شـهر شــاهد باشیم بطوریکه در یک فصل میتوان در مناطق مختلف سه فصل دیگر را نیـز در کنـار این فصـل رویت نمود که این شـهر را در میان تمـام شهرهای شهرستان نطنز حائز اهمیت نموده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست