واحد حراست

null

آقای ایمان فرجی

مسئول حراست شهرداری طرق رود

معرفی واحد حراست:
حراست جایگاهی است که به منظور حفاظت از اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام نقش مهمی داشته و وظیفه مراقبت و حفاظت از امکانات مادی، معنوی و منابع انسانی را بر عهده دارد. فعالیت این واحد در نهایت موجب تامین امنیت در دو مقوله سخت افزاری (اماکن- تاسیسات- مراکز دولتی و امکانات مادی) و نرم افزاری (اطلاعات و اخبار محیط کار-حفاظت از نیروی انسانی و حفاظت از اخبار و اطلاعات دستگاه) می شود.
شرح وظایف :
 • برنامه ریزی و اداره و نظارت بر امور حراستی شهرداری.
 • بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و مدارک و اسناد محرمانه.
 • تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های حفاظتی و حراستی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت در حسن اجرای آیین نامه های مذکور.
 • اقدام به جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت سازمان ها و مقامات ذیصلاح.
 • حفاظت از اطلاعات و اسناد بمنظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی.
 • اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد جهت احراز مشاغل حساس با هماهنگی واحد های ذیربط.
 • ارائه مشاوره امنیتی و اطلاعاتی لازم به شهردار.
 • فراهم ساختن موجبات آموزشی کارکنان شهرداری در زمینه برنامه های حراستی و نگهداری اسناد طبقه بندی شده.
 • صدور کارت شناسایی برای کارکنان شهرداری در چارچوب ضوابط ذیربط.
 • انجام امور تحریرات و بایگانی اسناد طبقه بندی شده و محرمانه با توجه به مقررات مربوطه.
 • ارزیابی منظم امور و انعکاس فعالیت های انجام شده و مشکلات واحد به شهرداری.
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد.
 • نطارت بر کمیسیون های شهرداری.
 • نظارت بر کلیه واحد های شهرداری.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست